Božena Slančíková Timrava - Ťapákovci

 

- novela.

Dej sa odohráva v dedinskom prostredí. Celá rodina Ťapákovcov žije pohromade v nezdravom prostredí, sú zaostalí, so všetkým spokojní, lipnú na starých zvykoch otcov a dedov. Žijú tu štyria bratia Ťapákovci s manželkami a deťmi, najmladší, ešte slobodný brat a ich sestra mrzáčka Anča.

V popredí novely stoja dve ženské postavy - Iľa, manželka najstaršieho brata, Paľa, a jej švagriná Anča. Obidve sú silné osobnosti, v rodine ich prezývajú Iľa-kráľovná a Anča - zmija.

Iľa je vzdelanejšia než ostatné švagriné, je v dedine babicou a túži po modernejšom, kultúrnejšom spôsobe života. Chce zmeniť Ťapákovcov a ich staré zvyky, vyčíta im, že žijú v neporiadku, nezdravo, deti majú choré, tlačia sa šestnásti pokope. Ťapákovci si však z nej robia iba posmech, nepáči sa im ani to, že Iľa-kráľovná ich stále iba kritizuje a že všetko by chcela zmeniť. Najmenej spokojná je Anča-zmija. Stále provokuje ostatných a snaži sa vyvolať konflitky a hádky medzi Iľou a Ťapákovcami.

Anča je jednou z natragickejších postáv Timravy. Po chorobe, ktorú prekonala ešte ako malé dieťa, zostala mrzáčkou. Nemôže chodiť, iba sa vláči po dome na dlaniach a kolenách. Kvôli svojmu osudu sa hnevá na celý svet, osobné nešťastie ju robí zlou, zádrapčivou a drsnou. Je plná bolesti a žiaľu, prežíva vrúcne city a hlbokú lásku k bratrancovi Janovi, na to však nemôže ani pomyslieť, aby ju mal niekto rád. (Stelesnením utrpenia a poníženia je scéna, keď beznohá Anča poskakuje v noci na kolenách a dlaniach a oneskorení chodci - práve Jano a jeho otec - ju považujú za psa.)

Idľa, keď vidí, že Ťapákovcov nezmení, žiada muža Paľa, aby si aspoň oni postavili nový dom a odsťahovali sa z preplnenej rodičovskej chalupy Ťapákovcov. Vyhráža sa mu, že ho opustí a napokon to aj urobí - prijme miesto slúžky u rechtorky. Nakoniec sa Paľo predsa rozhodne postaviť si v dedine nový dom.

"A teraz je Iľa už úplne šťastná - no Ťapákovci spokojní sú tiež. Dusia sa v jednej izbe štrnásti, ako ich predkovia žili." Sú radi, že im už Iľa nepanuje a nenúti ich zmeniť staré zvyky, iba kalika Anča sa trápi plná beznádejnosti a trpko ľutuje, že sa vôbec narodila.

 

Použitá literatúra:

VARSÁNYIOVÁ, M.: Príruška slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Komárno: Varia, 2003. 240 s. ISBN 80-968982-7-2