František Hečko

 

Veľký úspech dosiahol hneď svojím prvým románom Červené víno (1948). Spojil v ňom najlepšie tradície kritického realizmu a lyrizovanej prózy. Tento rozsiahly generačný román s autobiografickými prvkami patrí medzi najlepšie a najobľúbenejšie slovenské romány. Hečko sa v ňom predstavil ako vynikajúci rozprávač a talentovaný románopisec. Dej románu sa odohráva vo vinohradníckej oblasti na západnom Slovensku. Opisuje osudy troch generácií rodiny Habdžovcov v prvej štvrtine 20. storočia. (Za prototyp románovej rodiny Habdžovcov poslúžila Hečkovi vlastná rodina, on sám sa skrýva za postavou Marka Habdžu.)

Román Červené víno patrí k najpozoruhodnejším dielam slovenskej románovej spisby. Skladá sa z troch častí: 1. Živly, 2. Hrdinka a hrdinča, 3. Marek a Lucia. 

Jeho dej sa odohráva v prvej štvrtine 20. storočia v autorovom rodisku na západnom Slovensku - vo vinohradníckych osadách Zelená Misa a Vlčindol (takto nazval Hečko v románe Suchú nad Parnou a Vlčiu dolinu).

Dej románu je mimoriadne bohatý a rozvetvený, sleduje životné osudy mnohých vynikajúco vykreslených a zo života odpozorovaných postáv. Podáva presný obraz o živote poľnohospodárov a vinohradníkov i o ekonomických a hospodárskych problémoch, s ktorými museli zápasiť. 

V centre deja stoja životné osudy troch generácií rodiny Habdžovcov. Román má autobiografický charakter, za prototyp hlavných postáv slúžili Hečkovi jeho starí rodičia (v románe Michal Habdža a jeho žena Verona) a rodičia (Urban Habdža a jeho žena Kristína). V postave Marka (syna Urbana a Kristíny) zobrazil Hečko sám seba.

Michal Habdža bol bohatý, hrdý a panovačný gazda. Deti i manželka ho museli bezpodmienečne poslúchať a tvrdo pracovať. Mal troch synov - Urbana, Mikuláša, Filipa - a dcéru Jozefínu. Jeho manželka Verona bola tiež prísna, ale na rozdiel od manžela bola i skúpa a bezcitná. Navonok bola veľmi pobožná, avšak mala v sebe iba málo hlbších citov. Aj svoje deti vychovávala tvrdo, neprejavovala k nim veľa lásky. Najspokojnejšia bola vtedy, keď sa mohla utiahnuť do izby s fľašou vína.

Micha Habdža nemohol svojmu synovi Urbanovi odpustiť, že nemyslel na majetok a oženil sa s chudobnou sirotou Kristínou. Dovolil síce, aby bývali na gazdovstve, ale aj on, aj jeho žena sa k nim správali ako k sluhom, nemali pre nich ani jedného dobrého slova. Urbanov a Kristínin syn Marek - hoci bol ich prvým vnukom - bol pre nich len "pankhartom" (keďže mladí museli dlho čakať na otcov súhlas so svadbou, Marek sa narodil už mesiac po svadbe). Jediná, ktorá im pomáhala, bola dobrá a láskavá, ale popritom energická prababička Alojzia Kristová. iba ona sa odvážila vzdorovať svojmu prísnemu a tyranskému zaťovi a povedať mu pravdu do očí.

Urban sa napokon rozhodol, že odíde z otcovho domu. Bez jeho vedomia si s Kristínou kúpili na dlh dom a dva menšie vinohrady v neďalekom Vlčindole, zbalili sa a odišli. Urazený Michal Habdža dlhé roky nechcel o nich ani počuť.

Urban, Kristína a malý Marek si vo Vlčindole zvykali iba pomaly. Žili však v láske a tvrdo pracovali. Urban bol šikovný a rozumný gazda, jeho vinohrady boli najkrajšie v okolí. Získal si aj priateľov (napr. Olivera Ejhledjefku a jeho rodinu). Jeho najväčším nepriateľom bol Silvester Bolebruch, najbohatší gazda v dedine, ktorý voľakedy tiež dvoril Kristíne a nemohol na ňu zabudnúť. Nevedel zniesť, že Kristína je šťastná a s iným mužom a využil všetky možnosti, aby im uškodil.

Urbanova rodina sa rozrastala, narodila sa im dcérka Magdalénka a neskôr dvojičky Cyril a Metod. Prababička Kristová sa im snažila pomáhať, bola pre nich veľkou oporou.

Urban ako oduševnený stúpenec pokroku a reforiem vstúpil do úverového a neskôr i do vinohradníckeho spolku. Spolok však skrachoval a Urban si musel zobrať ďalšiu pôžičku, aby zachránil dom pred dražbou. Odvtedy sa až do smrti trápil splácaním dlhov a výsledok jeho práce pohltili úroky a splátky.

Po vypuknutí 1. svetovej vojny musel narukovať i Urban. Gazdovstvo zveril Kristíne a desaťročnému Markovi. Pre Marka sa tým skončilo obdobie jeho detstva. So zaťatou vytrvalosťou sa snažil zvládnuť všetky práce vo vinohrade. Keď Urban prišiel o dva roky domov na dovolenku, videl, že z jeho syna sa stal skutočný gazda.

Marek bol aj nadaným študentom, hoci do školy mohol chodiť iba v zime, keď sa skončili práce vo vinohrade. Veľmi sa mu páčila spolužiačka Lucka Bolebruchová, dcéra ich úhlavného nepriateľa Silvestra Bolebrucha.

I keď Kristína a Marek ťažko pracovali, v rokoch vojny bola bieda čoraz väčšia. Kristína čakala ďalšie dieťa, bola chorľavá a slabá. Prišla zima a tuhé mrazy. Jedlo sa im míňalo, deti boli stále hladné. Kristína sa napokon rozhodla pokoriť sa a požiadať Michala Habdžu o pomoc. Vybrala sa aj s Markom do Zelenej Misy, aby vypýtala od bohatého svokra aspoň trocha jedla. Michal Habdža sa k nim správal povýšenecký, pokoril Kristínu i svojho vnuka, čo hrdý Marek nemohol zniesť a návšteva sa skončila konfliktom. Kristína a marek odišli s prázdnymi rukami. Keď to videla prababička, vybrala sa do Vlčindola, hoci vonku zúrila sneho víchrica. Chcela zobrať jedlo svojim  hladujúcim pravnúčatám. Ráno ju našli zamrznutú pod závejom snehu pred Urbanovým domov vo Vlčindole.

Starý Habdža sa potom konečne nad nimi zľutoval a poslal im jedlo na celú zimu (nezabudol však odkázať, že Kristínu nechce vidieť ani pri svojej smrteľnej posteli).

Onedlho však rodinu postihla veľká tragédia. Deti - okrem Marka - ochoreli na záškrt. Markovi sa uprostred noci podarilo doviezť lekára, dvojičky Cyril a Metod napriek tomu zomreli, zachránila sa iba Magdalénka. Počas tej hroznej noci sa narodilo aj Kristínino posledné dieťa, Adamko. Kristína po pôrode dlho ležala, choroba a smrť dvojičiek ju pripravili o posledné sily. O gazdovstvo a domácnosť sa museli postarať deti - Marek a Magdalénka.

Marek mal už štrnásť rokov. Chýr o tom, aký je statočný, sa dostal i k Michalovi Habdžovi. Prišiel vnuka navštíviť, a keď si popozeral vinice, s uznaním pochválil mladého gazdu. Bol už chorý a  zdalo sa mu, že najvhodnejším dedičom jeho majetku bude Marek, v ktorom spoznal typicky habdžovské vlastnosti - tvrdohlavosť, pracovitosť a nepoddajnosť.

Po skončení vojny prišiel domov i Urban. Michal Habdža zomrel a vo svojom testamente odkázal polovičku gazdovstva Markovi. (Rodine to zatiaľ nepomohlo, pretože podľa testamentu mala stará matka do svojej smrti právo žiť a gazdovať na Markovom dedičstve.)

Urbana zvolili za richtára a on sa s novými nádejami pustil do práce a spoločenského života. Opäť vstúpil do družstva, ale kvôli špekulantom a podvodníkom zase skrachovali a Urban prišiel o ďalšiu časť majetku. Boli stále chudobnejší, Urban nevládal platiť bankám splátky. Keď videl, ako pomaly prichádza o všetko, začal piť.

Marek odišiel študovať do vinohradníckej školy. Spolužiaci sa mu spočiatku vysmievali, pretože bol chudobný a  zle oblečený. Každého však prekvapil svojimi vedomosťami a stal sa najlepším žiakom školy. Po jej skončení sa prihlásil na hospodársku školu. Podarilo sa mu ju dokončiť iba vďaka štipendiu, ktoré mu vybavili profesori, aby nestratili nadaného žiaka (s ktorým sa mohli pýšiť pri inšpekciách).

Po maturite prišiel domov, stretol sa s Luckou, s ktorou sa od detstva mali radi. Lucka vedela, že Marek by ju darmo pýtal od jej otca, požiadala preto Marka, aby počkal, kým sa ona sama rozhodne, či sa za neho vydá. Marek musel nastúpiť na vojenčinu. Tu ho zastihla správa o matkinej smrti, ktorá už dávnejšie chorľavela.

Urban po Kristíninej smrti celkom opustil. Kristína bola oporou jeho života, nikdy neoľutoval, že jej dal prednosť pred majetkom. Teraz už celkom zanedbával prácu a celý deň pil. Zranil sa pri páde z rebríka a onedlho zomrel. Siroty zostali samé aj s dlžobami. Dom a vinice kúpil na držbe Silvester Bolebruch.

Medzi Markom a Luckou došlo k roztržke, Marek získal miesto adjunkta u veľkostatkára a odišiel na majer. Lucka sa zo vzdoru a žiarlivosti rozhodla vydať za ženícha, ktorého jej vybral otec. Ale Marek nevedel na Lucku zabudnúť a napísal jej krásn ylist. Poštár Nehreš však odovzdal Lucke list až v deň jej svadby. Lucka otočila kone a v svadobných šatách utiekla z Vlčindola za Markom na majer. Zosobášili sa a Marek podal výpoveď. Po svadbe sa ešte pár dní držali u starej matky (skúpa Verona sa k Lucke, dcére bohatého gazdu, správala veľmi milo).

Lucka sa rozišla s otcom, ktorý jej nevedel odpustiť. Ani z Markovho dedičstva nič nezostalo, jeho stará matka nedokázala udržať gazdovstvo a na majetok bola vypísaná dražba. (Dom a polia kúpili v dražbe Markovi strýkovia, ktorí na rozdiel od čestného a pracovitého Urbana boli stále bohatší a bohatší. Peniaze získali podvodom a špekuláciami, vyžijúc dôverčivosť družstevníkov, okrem iných aj Urbana.) Marek a Lucka odišli zo Zelenej Misy v deň dražby - ticho ako zlodeji a s prázdnymi rukami, odnášajúc si iba svoju lásku, podobne ako Urban a Kristína pred dvadsiatimi rokmi.

 

Použitá literatúra:

VARSÁNYIOVÁ: Príručka slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Komárno: Varia, 2003. 240 s. ISBN 80-968982-7-2