Július Barč - Ivan : Matka

 

Hra (1943) o novodobom Kainovi a Ábelovi. Na rozdiel od biblického príbehu sa však nekončí bratovraždou, lebo ju prekazí láska matky odhodlaná a idúca až na smrť.

Príbeh sa odohráva v prostredí baníckej rodiny. Hlavná hrdinka drámy Anna sa podobne ako iné banícke ženy strachuje o život a zdravie svojich synov. (O muža už prišla pri veľkom baníckom nešťastí.) Anna to má však ešte zložitejšie, lebo prežíva svoje muky dva razy: prvý raz vo svojich podivných predtuchách a druhý raz, keď sa jej tušenia napĺňajú.

Anne sa zazdalo, že sa spozna mora vráti domov jej syn Paľo. Tuší, že sa stane niečo zlé, lebo kým bol Paľo v Amerike, jeho brat Jano mu zobral nielen majetok, ale prebral mu i dievča. A tak sa i stalo. Paľo skutočne prišiel a Jano sa s ním nevie zniesť.

A matka má ďalšiu, ešte hroznejšiu predtuchu: Vidí, ako v bitke Jano prekole svojho mladšieho brata. Preto žiada Paľa, aby odišiel z domu. Predstiera nemilosrdnosť a nenávisť a doslova ho vyháňa z domu. Paľo nešťastný a znechutený odchádza bývať k rodičom svojej niekdajšej milej Katky. Čoskoro sa obaja mladí presvedčia o tom, že ich láska trvá i naďalej. Matia vie, že Jano to neznesie a že sa Paľovi pomstí. Onedlho Paľo pochopí, že matka nenávisť iba predstierala a že ho má stále rada. Rozhodne sa ju navštíviť. A vtedy sa matka rozhodne postaviť proti osudu (ktorý jej naznačila vidina). Vymyslí cestu, ako zachrániť syna. - Sama privolá situáciu, aby sa zaňho obetovala. Už nebráni tomu, aby sa stretli Paľo s Janom, naopak, sama pripraví toto stretnutie. A potom, keď má prísť k osudnému boju jej synov, zhasne lampu a nastaví hruď namiesto Paľovej.

Hra je naplnená vznešenosťou a hrdinstvom materstva, ktoré vyplývajú z nezištnej materinskej obetavosti.

Použitá literatúra:

FLORIÁNOVÁ, A. - ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenská a česká literatúra na dlani. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2001. 312 s. ISBN 80-07-00473-4