Martin Kukučín - Dom v stráni

 

Dvojzväzkový román Dom v stráni je vrcholným dielom Martina Kukučína. Dej sa odohráva v Dalmácii, na ostrove Brač. Román je kronikou jedného roku života na tomto ostrove. V centre príbehu stoja dve rodiny - rodina starého težaka (chorvátsky roľník alebo vinhradník) Mateho Beraca a rodina statkárky šory (oslovenie pani v dalmátskom prostredí) Anzuly Dubčíćovej. Tieto dve rodiny predstavujú dve protikladné spoločenské vrstvy - Mate Berac patriarchálnu sedliacku triedu a šora Anzula zemiansku, statkársku triedu.

Vzťah oboch rodín naruší láska mladého Nika Dubčića ku Katici Beracovej, Mateho dcére. Katisa sa kvôli Nikovi rozíde so sedliackym mládencom Paškom Bobicom. Proti láske mladých sa postavia obe rodiny, ale najmä Katicin otec, Mate Berac. Mate sa nevie zmieriť s tým, že jeho krása dcéra sa schádza s panským švihákom. Vidí to tak tragicky, že sa mu zdá prijateľnejšia Katicina smrť než takáto hanba a potupa. Tvrdí, že medzi pánom a sedliačkou nemôže byť skutočná láska, po čase z nej ostane iba sklamanie a zničená povesť aj budúcnosť dievčaťa.

Aj šore Anzule je ľúto, že jej syn chodí s obyčajnou sedliačkou. Ona mu už dávno vybrala nevestu z ich spoločenskej triedy, Doricu, a ešte stále dúfa, že Niko zmení svoje rozhodnutie, a predsa sa ožení s Doricou. Napriek tomu sa však rozhodne, že keď si to Niko bude naozaj želať, prijme Katicu za svoju nevestu. Presvedčí aj Mateho, aby sa nestaval proti Nikovi a Katici. Dohodnú sa, že im dovolia schádzať sa a lepšie sa spoznať. Šora Anzula sa domnieva - ako sa neskôr ukázalo, správne - že mladí sa aj tak skôr alebo neskôr rozídu, lebo prídu na to, že sa k sebe nehodia.

Láske Nika a Katice už teda nič nestojí v ceste, môže sa naplno rozviť. Niko je očarený Katicinou krásou, šťastná Katica plánuje ich spoločnú budúcnosť. Šora Anzula sa však ešte pred sobášom chce presvedčiť, či je medzi mladými ozajstná láska. Ešte stále dúfa, že Niko zmení svoje rozhodnutie, preto sa snaží zinscenovať také situácie, v ktorých sa môžu ukázať Doricine prednosti, ako i to, že Katica sa do panskej spoločnosti nehodí.  Pripraví hostinu, na ktorej má byť gazdinou Dorica. Tieto Anzuline dobre myslené intrigy prichádzajúv v pravú chvíľu - Niko si totiž všimol, že v Katicinej láske je i kus vypočítavosti a ctižiadostivosti. Začína pochybovať, už nevie, čo je u Katice na prvom mieste - či láska k nemu a či túžba byť paňou na dubčíćovskom panstve. Bojí sa budúcnosti, nevie, či sa správne rozhodol pre spoločný život s Katicou.

Niko na hostine má možnosť spoznať zblízka Doricu a má najmä možnosť porovnať obidve dievčatá. Katica sa mu zdá naivná, v panskej spoločnosti neohrabaná, kým Dorica jemná, kultivovaná, so spoločenským taktom. Niko prichádza k poznaniu: "No, seberovné ony nikdy nebudú. Nemožno..." Situáciu ešte dovŕši výbuch Katicinej žiarlivosti. Niko sa napokon rozhodne pre seberovnú Doricu a opúšťa Katicu, ktorá ich priam znenávidí. Nakoniec však pochopí a uzná svoj omyl a umierajúcemu Matemu sľúbi pri jeho smrteľnej posteli, že sa vydá za Paška Bobicu, sedliackeho chlapca, s ktorým sa kvôli Nikovi rozišla.

Sen Nika a Katice sa nemohol uskutočniť, nad láskou zvíťazil rozum, nad snom skutočnosť a životná realita. Museli sa rozísť, pretože ani láska nedokázala prekonať priepasť medzi protikladnými spoločenskými vrstvami, ich tradíciami a životným štýlom.

Hlavnou postavou románu je Katicin otec, Mate Berac, predstaviteľ patriarchálneho sedliactva. Celý život tvrdo pracoval, bojoval s ťažkými životnými podmienkami. Je sebavedomý, hrdý, v spoločnosti i v rodine sa teší veľkej autorite. jeho životnou filozofiou je zachovanie tradícií. Je celkom zrastený s pôdou, považuje ju za svoju matku. Keď sa blíži jeho smrť, pokladá si za povinnosť rozlúčiť sa s pôdou, s poliami, s vinicami. Vyvrcholením románu je scéna Mateho umierania. Okolo jeho postele sa zíde celá rodina a všetci známi. Martin Kukučín sympatizuje s Matem Beracom a s hodnotami, ktoré reprezentuje, vidí však, že tento svet je už odsúdený na zánik.

Základným motívom románu je láska a smrť. Kompozične sa člení na štyri časti, sledujúce vznik lásky medzi Nikom a Katicou a jej postupný zánik. Táto dejová línia je umocnená aj striedaním ročných období, čím autor zdôraznil večný kolobeh života.

 

Použitá literatúra:

VARSÁNYIOVÁ, M.: Príruška slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Komárno: Varia, 2003. 240 s. ISBN 80-968982-7-2

 

Audionahrávku obsahu diela M. Kukučína - Dom v stráni si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/1a6257f0341ca12545dc8bda3a339f1c