Martin Kukučín - Keď báčik z Chochoľova umrie

 

Hlavnými postavami poviedky sú pán Aduš Domanický z Domaníc, predstaviteľ hynúceho, upadajúceho zemianstva, a Ondrej Tráva, dedinský kupec, predstaviteľ novovznikajúcej triedy buržoázie. Aduš hrá pred svetom veľkého pána, no v skutočnosti už dávno premrhal celý svoj majetok. Má vždy prázdne vrecká, žije z podvodov a pôžičiek. Jeho gazdovstvo sa rozpadáva a Aduš namieto toho, aby začal poriadne gazdovať, sníva o majetku, ktorý zdedí, "keď báčik z Chochoľova umrie".

Aduš a Ondrej sa stretli po jarmoku v krčme. Aduš oklamal Ondeja, narozprával mu, že má veľký kaštieľ, bohaté gazdovstvo a zmienil sa, že má na predaj jačmeň. Ondej prejavil o jačmeň záujem a zaplatil zaň Adušovi preddavok. Keď však obchodník prišiel do Domaníc po sľúbený jačmeň, namiesto hrdého zemianskeho kaštieľa našiel iba ruiny. Keď prišiel na to, že Aduš ho oklamal, žialad si späť preddavok. Aduš však medzitým peniaze už utratil. Onderj Tráva napokon chcel dať vyrúbať krásne staré jasene na rodinnom cintoríne Domanických, aby si takto vynahradil stratu peňazí. Aduš sa vtedy zahanbil, ozvalo sa v ňom svedomie a uvedomil si, že takto nemôže ďalej žiť. Sľúbil Ondrejovi, že o týždeň mu vráti peniaze a svoj sľub skutočne i dodržal.

Toho istého roku náhle umrel jeho báčik z Chochoľova. Pochovali ho na rodinnom cintoríne Domanických pod staré jasene. Aduš plakal na pohrebe ako dieťa. Jedni hovorili, že preto, lebo po ujcovi nič nezdedil, "iní, že preto, lebo sa hanbil, že ho musel pochovať na takú pustatinu, medzi zrúcaniny starého blahobytu".

 

Použitá literatúra:

VARSÁNYIOVÁ, M.: Príruška slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Komárno: Varia, 2003. 240 s. ISBN 80-968982-7-2

 

Audionahrávku obsahu diela M. Kukučína - Keď báčik z Chochoľova umrie si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/ed95dfa3aa11bd92cae006c459fa03f2