Victor Hugo - Chrám Matky Božej v Paríži

Verzia a:

Romantický historický román, ktorý sa odohráva v 15. storočí v Paríži.

Jeho romantický charakter pramení z kontrastov: fyzicky odpudzujúci Quasimodo symbolizuje vnútornú krásu, pokoj chrámu Notre Dame kontrastuje s chaosom parížskeho predmestia.

Román má dramatický dej, jeho súčasťou sú nečakané zvraty, rozuzlenia a silné citové zážitky.

Kňaz Chrámu Matky Božej v Paríži Klaudius Frollo sa zamiluje do cigánky Esmeraldy, ktorá si zarába na živobytie tancovaním pred chrámom. Dá ju uniesť Quasimodom – je to chovanec, najdúch, zvonár v chráme. Quasimodo je veľmi škaredý a navyše od zvonenia zvonov aj hluchý. Napriek vonkajšiemu vzhľadu túži po láske a pochopení. Esmeraldu pred únosom ochráni kapitán lučištníkov Phoebus, ktorý tiež miluje Esmeraldu. Každý z týchto troch mužov ju miluje inak: Frollo posadnuto, Phoebus žiadostivo a Quasimodo úprime a čisto. Frollo zabije Phoeba, ale z vraždy obvinia Esmeraldu. Za čin, ktorý nespáchala, ju odsúdia na smrť. Quasimodo ju však zachráni a ukryje v chráme. Esmeralda medzitým odhalí tajomstvo svojho pôvodu a nájde svoju skutočnú matku. Frollo Esmeraldu nájde, a keď ho stále odmieta, vydá ju na smrť. Sám však zomiera rukou Quasimoda. Napokon zomiera aj Esmeralda spolu s Quasimodom.

 

Verzia b:

Pôvod viacerých postáv je  zahmlený, osudovo sa stretávajú alebo sú k sebe priťahovaní. Esmeraldu vychovali Cigáni, ale nie je Cigánka, vymenili ju za znetvorené dieťa Chudôbke, rozmarnej parížskej dievčine; po strate dieťaťa sa z nej stane bláznivá žena, ktorá mnoho ráz pokrikovala z klietky hanby po nepravej Cigánke Esmeralde, v ktorej v závere svojho života spoznáva ukradnutú vlastnú dcéru. Quasimodo je pohodené dieťa, najdúch, našli ho v kostole.

Esmeralda - je krásna a hlboko mravná, ale žije uprostred najhoršej spoločnosti, kde sa na morálku nepotrpí. Kvôli láske k Pheobovi by zišla na scestie.

Quasimodo - je škaredý výzorom a znetvorený fyzicky, ale je schopný ušľachtilého citu, obety a má cit pre spravodlivosť.

Phoebus - je urastený a krásny tvárou, ale prázdny duchom a slabošskej povahy. Je vypočítavý, nezastane sa Esmeraldy a nezachráni jej tým život len preto, že by pred vznešenejšou spoločnosťou musel priznať styky s Cigánkou.

Kňaz Frollo - sa nespráva ako kňaz, je natoľko očarovaný krásou Esmeraldy, že sa dopustí zločinu. Po nociach sa venuje alchymistickým pokusom, s čím by cirkev nesúhlasila. V mladosti má aj dobré stránky - bol dobrým študentom, bol múdry, postaral sa o pohodené dieťa.

Esmeralda - je priťahovaná osudovou láskou k Phoebovi, hoci on ju nebude mať rád.

Frollo - sa nemôže ubrániť kráse Esmeraldy, je posadnutý prenasledovaním Cigánok, čo nespôsobuje nič iné, len pre kňaza nedovolená túžba po žene. Je to jedna z najromantickejších postáv vo svetovej literatúre - živel.

Quasimodov cit k Esmeralde je výlučný - miluje niekoho po prvýkrát a naposledy. Je jej bezvýhradne oddaný. Je šťastný, že ľúbi, nemusí byť milovaný.

Dej:

Je Sviatok bláznov, súťaž o najstrašnejšiu grimasu vyhráva znetvorený Quasimodo, zvonár v Notre Dame v Paríži. Po uliciach sa potuluje veľa ľudí, kňaz Frollo pokrikuje po krásnej Cigánke Esmeralde, ktorá vystupuje s cvičenou kozičkou. Študent a dramatik Pierre Gringoire sa potuluje po Paríži a je svedkom pokusu o únos Esmeraldy, zachráni ju krásny kapitán Phoebus. Únoscovia boli Frollo a Quasimodo, ale chytia iba zvonára. Pierre nemá v Paríži prístrešok, zablúdi do Dvora divov, kde nocuje parížska spodina, medzi nimi je aj Esmeralda. Hrozí mu smrť, lebo nikto nemôže vedieť, čo sa tam deje. Esmeralda ho zachráni vyhlásením, že si ho berie za muža. Quasimodo je na pranieri, ľudia sa mu posmievajú, jediný človek, čo sa nad ním zľutuje, je Esmeralda, ktorá mu podá vodu. Znetvorený muž pocíti k nej vďačnosť a lásku, neskôr oddanosť. Esmeralda má schôdzku v pochybnej krčme s kapitánom, žiarlivý Frollo tam nespozorovaný príde a pokúsi sa kapitána zabiť dýkou. Kapitán prežije, ale Esmeraldu obvinia z vraždy a uväznia. Quasimodo ju spod šibencie unesie a ukryje v Chráme, ktorý má právo poskytovať azyl. Frollo podvodom dosiahne, že Esmeralda opustí azyl. Uväznia ju opäť ako Phoebovu vrahyňu. Kapitán nejde svedčiť v jej prospech. Esmeralda je v cele spolu s bláznivou Chudôbkou, tá v nej spozná svoje stratené dieťa podľa talizmanu. Esmeraldu obesia, na popravu sa díva z veže Frollo a Quasimodo. Frollo sa diabolsky smeje, keď dievčina umiera. Quasimodo ho zhodí do priepasti. Ukradne Esmeraldino telo a zanesie ho do hrobky. Po dvoch rokoch nájdu v hrobke dve kostry.

 

 

Použitá literatúra:

SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra. Bratislava: Fragment, 2007. 164 s. ISBN 978-80-8089-065-0

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra, Bratislava, ENIGMA PUBLISHING, 2010. 366 s. ISBN 978-80-89132-93-5

Audionahrávku obsahu diela V. Hugo - Chrám Matky Božej v Paríži si môžeš vypočuť na stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/e8ee19a61f6d51fee64fbb8dd7e38759