Wiliam Shakespeare - Othello

 "žiarliš ako Othello"

- 5 dejstvová tragédia

- Motív intrigánstva, klamstva, prefíkanosti (stelesňuje Jago) a motív žiarlivosti (stelesňuje Othello)

- Postavy: Othello, Desdemona, Jago, Cassio, Roderigo, Emília

 

- Čierny benátsky vojvodca Othello, prezývaný Maur, sa tajne oženil s mladou a krásnou Desdemonou, dcérou senátora Brabantia. Manželstvo bolo nerovné, preto svoju lásku tajili pred Desdemoniným otcom. Othella vysiela benátska republika na Cyprus, kde sa stáva kapitánom. Prichádza za ním aj Desdemona s celým dvorom a služobníctvom. S Othellom je už aj Jago, ktorý Desdemonu miloval, no teraz ju nenávidí a Othellovi závidí: moc, úspech, Desdemonu. Jago je klamár, ale hlavne intrigán. Na Cypre ohovorí Desdemonu, tvrdí o nej, že je koketná a neverná Othellovi. Spriahne sa so šľachticom Roderigom, ktorý mal o Desdemonu záujem a mal byť jej mužom. Využije pre svoje plány aj Cassia, ktorý bol Othellovým námestníkom. Jago sa s Roderigom dohodne a vyprovokuje bitku s Cassiom, čo Othella nahnevá a zbaví ho hodnosti. Desdemona chráni Cassia, lebo je čestný, ale Othello si myslí niečo iné. Jago podnecuje Othellovu žiarlivosť prostredníctvom šatky, ktorú Desdemona stratila. Šatka bola prvým darom od Othella a vždy ju nosila so sebou. Jago tvrdí, že do šatky si utieral tvár Cassio. Othello mu uverí a v návale chorobnej žiarlivosti nevinnú Desdemonu zaškrtí. Keď to chyžná Emília uvidela, odprisahala pred smrťou Othellovi, že Desdemona bola nevinná. Emília bola Jagovou ženou a ten ju zo strachu pred prezradením zabil. Aby Othello zistil pravdu, zavolal všetkých, aj Jaga, ktorý sa k intrige priznal. Othello, zranený vo svojej pýche, sa prebodol dýkou, lebo nezniesol predstavu, že uveril Jagovi a nie svojej žene Desdemone.

- Žiarlivosť je vášeň, ktorá zaslepí zdravý rozum a spôsobí veľa nešťastia; je to vášen lipnutia a majetníctva

 

študijné materiály SOŠ Podnikania Trenčín

Autor: Mgr. Oľga Slezáková

Audionahrávku obsahu diela W. Shakespearea - Othello si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/a2752e0c666ed962ff0a1e815efb1ce3