Minister školstva vyžrebuje 4 žánre z 8 možných (úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis).

1. rukoväť - úvaha:                                3_1_17_BENO_02_2014_4 (úvaha).ppt

2. rukoväť - rozprávanie:                      3_1_17_BENO_02_2014_2 (rozpr.).ppt

3. rukoväť - charakteristika:                 3_1_17 BENO_03_2014_5 (charakt.).pptx

4. rukoväť - beletrizovaný životopis:   3_1_17 BENO_03_2014_6 (bel. život.).ppt

5. rukoväť - umelecký opis:                  3_1_17_BENO_05_2014_8.ppt

6. rukoväť - diskusný príspevok:         3_1_17_BENO_02_2014_1 (disk.prísp.).ppt

7. rukoväť - slávnostný prejav:            3_1_17_BENO_02_2014_3 (slávn. prej.).ppt