Elektronické prihlásenie témy SOČ

 

Témy na SOČ pre III. ročník!!!

TÉMY-na-S...doc (25 kB)

srvatkova@sosptn.sk TÉMY-na-S...doc (28,5 kB)

 

Metodická príručka ako písať SOČ

metodicka_prirucka_soc2007.pdf (511,4 kB)

 

To najdôležitejšie z príručky ako písať SOČ

Ako písať soč - konspekt.doc (138,5 kB)

 

Vzory - prosím, slúžia iba pre inšpiráciu, poradie v použitej literatúre je chybné.

 titulna strana.jpeg (145,9 kB)

čestné vyhlásenie.jpeg (112,4 kB)

(do textu dajte namiesto čestné prehlásenie, čestné vyhlásenie. Prehlásenie možno použiť pri odhlásení z miesta pobytu inde. Na vyjadrenie významov verejne oznámiť, dôrazne povedať či vysloviť úsudok o niekom alebo o niečom máme sloveso vyhlásiť).

poďakovanie.jpeg (134,7 kB)

obsah1.jpeg (405,9 kB)

obsah2.jpeg (141,3 kB)

Úvod.jpeg (549,7 kB)

cieľ práce.jpeg (501,4 kB)

Metodika.jpeg (486,9 kB)

Vlastná práca.jpeg (434,5 kB)

Diskusia.jpeg (474,3 kB)

Zhrnutie.jpeg (215,5 kB)

resume.jpeg (208,2 kB)

Zaver.jpeg (391,6 kB)

použitá lit..jpeg (200 kB)