Povinní autori a diela

 

H. Gavlovič: Valaská škola - vlastný výber

J. Kollár: Predspev zo Slávy dcéry

S. Chalupka: Mor ho!

A. Sládkovič: Marína - podľa vlastného výberu

J. Botto: Smrť Janošíkova

I. Krasko: vlastný výber

J. Smrek: vlastný výber

R. Dilong: vlastný výber

M. Válek: vlastný výber

M. Rúfus: vlastný výber

J. Urban: vlastný výber

 

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

J. G. Tajovský: Maco Mlieč

B. S. Timrava: Ťapákovci

M. Kukučín: Dom v stráni

D. Chrobák: Drak sa vracia

A. Bednár: Kolíska

L. Mňačko: Ako chutí moc

D. Dušek: Kufor na sny

 

J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch

J. G. Tajovský: Statky-zmätky

I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

M. Lasica - J. Satinský: Soirée

 

Inojazyčná literatúra:

Sofokles: Antigona

W. Shakespeare: Hamlet

Moliére: Lakomec

E. M. Remarque: Na západe nič nového

A. S. Puškin: Kapitánova dcéra

J. D. Salinger: Kto chytá v žite