Ivan Stodola - Bačova žena

 

Lajtmotívom tejto známej a veľmi často inscenovanej hry v troch dejstvách je zrážka človeka s osudom, ktorá má svoje korene v klasickej antickej tragédii. V prvom dejstve sa pred divákom otvára idylický obrázok bačovej ženy Evy a jej dvoch synov, Ondrík z prvého a Miška z druhého manželstva. Ich pohodu naruší príchod svokry, ktorá Eva nenávistne vyčíta, že sa opäť vydala, vyhadzuje jej na oči zlé gazdovanie a nedostatok pokory pred panstvom a do srdca vnúčika zasieva strach a neistotu.

Zo svokriných výčitiek ju vytrhne až príchod jej muža Miša, kotrý prináša zaujímavé novinky. V dedine sa rozniesol chýr, že svätojurské panstvo práve do vlastníctva a do držby kúpil akýsi "Amerikán". Prvé dejstvo vrcholí príchodom onoho tajomného muža do tejto priam idylickej domácnosti: Eva v ňom totiž spozná Ondreja, muža, o ktorom si myslela, že je mŕtvy, čo mala napokon aj úradne potvrdené.

V druhom dejstve už stoja proti sebe sokovia v láske. Ondrej žiada Evu, aby sa k nemu vrátila, dáva na ňu prepísať celý majetok a Miša posiela do Ameriky s tým, že mu zaplatí cestu, vybaví slušné miesto a ešte pridá aj šek na pätnásťtisíc dolárov. On súhlasí, ale iba ak pôjde s Evou. Ondrej rieši situáciu kruto: vyháňa Miša zo svojho panstva a zbavuje ho postavenia baču. Keď príde za ním zdesená Eva a prosí ho o zmilovanie, vyhráža sa, že jej zoberie syna. Eva argumentuje tým, že uplynulo celých päť rokov, čo sa ako vdova pretĺkala životom a z biedy ju zachránil práve Mišo, a preto nemôže mu to vykonať. A napokon jej o majetok nejde, jej najväčším pokladom sú jej synovia. A žiada vysvetlenie Ondrejovho počínania. A tu sa rozvíja jeho príbeh: Po dvoch rokoch driny v americkej bani, keď sa už s našetrenými dolárikmi chystal domov, jedného dňa v bani "vybúšil gáz", zrútila sa polovica štôlne, a keď sa prebral, okrem dolárov vo vrecúšku za košeľou nemal nič. Chýbali mu doklady, priatelia a navyše stratil pamäť. Celé roky zápasil o svoju identitu. Až raz mu zišlo na um zájsť do Chicaga, či by na úradoch nemali nejaké doklady o ňom. Kúpil si aj "železničný tiket", ale aj tu ho stretlo šťastie v nešťastí, zacítil prudký náraz, vlak sa prevrátil a vtom sa rozpamätal, že je Ondrej Muranica, bača zo salaša pod Krčahovou.

Nič iné nemal na pamäti, len prvou loďou dostať sa domov a napraviť chybu, do ktorej ho vohnalo nešťastie. A tak sa cestou domov zahorúca stavil na pozemkovom úrade, aby za doláriky kúpil žene aspoň ku role, no a tu mu povedali, že za toľké peniaze dostane celé panstvo. Zmätená a nešťastná Eva beží domov, zamkne sa v izbietke a nevie, čo si počať. Zato Mišo odchádza z domu zožieraný žiarlivosťou, keď sa dopočul, že Eva navštívila Ondreja.

Dej sa dramaticky vyhrocuje v poslednom, treťom dejstve. Eva v noci beží za mužom na salaš a prosí ho, aby spoločne odišli do Ameriky. Ten jej oznámi, že sa už rozhodol a berie so sebou malého Miška. Ona nech zostane doma, keď je takou veľkou paňou. Eva si zúfa. Nato na salaš príde aj Ondrej, ktorý im obom oznamuje, že Ondrík je u neho a Eve ho už nemieni vrátiť. Medzi chlapmi sa strhne bitka. Eva nezvládne rozdelenie detí, materinský cit je silnejší ako láska a ťarchu osudu, ktorá najničivejšie dopadla na jej plecia, strasia zo seba jediným východiskom: samovraždou. Jej posledné slová sú: "Teraz ma už obidvaja máte."

V diele sa prejavil expresionizmus (z lat. expressus = výrazný, názorný, ostrý). Snažil sa vyjadriť a zobraziť skutočnosť pomocou intenzívnych, silných emócií, citov. Autori sa sútreďovali na zobrazenie situácií, keď ich hrdinovia prežívali vyhranené konflikty, životné krízy, nezvyčajné situácie a pod. Tieto situácie riešili obyčajne pudovo, emotívne. Všímali si väčšinou tmavém, pochmúrne stránky života. Atmosféra ich diel je ťaživá, smutná, nepokojná, odráža pesmistické skeptické chápanie života a pocity bezvýchodiskovosti, dezilúzie. (Hrušovský, Horváth, Vámoš, Urban, Hronský).

Použitá literatúra:

FLORIÁNOVÁ, A. - ŠPAČKOVÁ, Z.: Slovenská a česká literatúra na dlani. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2001. 312 s. ISBN 80-07-00473-4