William Shakespeare - Hamlet

 

Dánsky kráľovič sa od nočného príznaku svojho otca na hradbách hradu Elsinor dozvedá, že kráľa Hamleta zavraždil jeho brat, terajší kráľ Claudius, ktorý sa oženil s jeho matkou, kráľovnou Gertrúdou. Princ zaľúbený do Ofélie, dcéry komorníka Polonia, predstiera šialenstvo, aby pomstil vraždu. Oféliin brat Laertes aj otec Polonius ju od lásky k šialenému Hamletovi odrádzajú. Hamlet využije návštevu hereckej družiny na zinscenovanie podobenstva o zavraždení svojho otca. Claudius je hrou otrasený a Hamlet váha, či ho nemá zabiť. Namiesto toho pri vyčítavom rozhovore s matkou, omylom zabije Polonia, ktorý je ukrytý za závesom v matkinej spálni. Claudius posiela Hamleta v sprievode Rosenkrantza a Guildensterna do Anglicka, kde ho majú popraviť.  Nešťastná Ofélia sa pomätie a utopí sa. Hamlet tuší pascu, zmocni sa listu, ktorý majú jeho sprievodcovia a nahradí ho iným, v ktorom mene kráľa žiada, aby dali popraviť oboch doručiteľov. Princa sa vracia. Na cintoríne sa stretne s Laertom, ktorý žiali nad skonom Ofélie. Vyzve Hamleta na súboj. Hamlet v súboji síce zvíťazí, ale pretože súperov meč je otrávený, po zranení zomiera spolu s Laertom. Ešte predtým však zabije kráľa, stane sa svedkom kráľovninej smrti, ktorá omylom vypila pohár otráveného vína určeného Hamletovi, a zabráni samovražde priateľa Horácia, ktorý má objasniť okolnosti princovho tragického osudu. Umierajúci Hamlet za panovníka Dánska určí Frotinbrasa - nórskeho vojvodu, ktorý sa vracia z vojenskej výpravy. Dánsky trón tak získa cudzinec, pretože dynastia vymiera v dôsledku mravného úpadku jej členov. Fortinbras rozkáže, aby princa Hamleta pochovali s kráľovskými poctami, čím mu vzdá úctu.

 

Použitá literatúra:

SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra. Bratislava: Fragment, 2007. 164 s. ISBN 978-80-8089-065-0

HOVORKOVÁ, V.: Svetová literatúra na dlani. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2001. 319 s. ISBN 80-07-00381-7

 

Audionahrávku obsahu diela W. Shakespearea - Hamlet... si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke:www.metoo.sk/myaudio/play/4f0279c28fd33a5a36466a95724bf176