Homér - Odysea

 

Epos v 24 spevoch a 12 111 veršoch sa viaže k trójskej vojne. Rozprávkový námet bludných ciest a dobrodružných príhod itackého kráľa Odysea je spracovaný s použitím novelistických a románových prvkov. Dej sa odohráva počas 41 dní posledného roka desaťročného Odyseovho blúdenia pri návrate z trójskej vojny na rodnú Itaku. Odyseov syn Telemachos sa vydáva hľadať otca. Ten bol sedem rokov v zajatí nymfy Kalypso na ostrove Ogygia, keď predtým prežil so svojimi druhmi neobyčajné dobrodružstvá, o ktorých rozpráva po prepustení z ostrova pohostinným Fajakom pri ďalšej zastávke na svojej púti. Rozpráva o stretnutí s Kikónmi, opisuje pobyt v zemi Lotofagov, ktorí ponúkajú cudzincom ovocie zabudnutia, rozpráva o stretnutí s Kyklopmi i o tom, ako oslepil jedookého obra Polyféma. Vykresľuje dobrodružstvo s ľudožravými Laistrygónmi, ktorí o pobyte u čarodejnice Kirke, ktorá premenila jeho družinu na bravy, charakterizuje nástrahy zvodne spievajúcich Sirén, pred ktorými sa uchránil tým, že sa dal priviazať na sťažeň lode, a rozpráva ďalšie príhody. Dobrosrdeční Fajakovia dopravia Odysea loďou kráľa Alkinoa na Itaku. Hrdina, preoblečený za žobráka, sa s prispením pastiera Eumania, syna Telemacha, a s pomocou bohyne Atény zúčastní na streleckej súťaži, ktorej víťaz má získať ruku jeho ženy Penelopy.

Odyseus ako jediný šípom razom prestrelí poriská dvanástich sekier, s pomocou Telemacha a dvoch pastierov porazí všetkých nápadníkov a šťastne sa víta s vernou Penelopou. Epos vyjadruje vyšší mravný názor na osobnú a spoločenskú zodpovednosť - túžbu po rodine a po vlasti. Opisuje boj človeka s osudom i zodpovednosť bohov a ľudí za vykonané činy. Kľúčové postavy (Odyseus, Penelopa) charakterizuje s diferencovanou citovosťou a psychologickou prekreslenosťou. Hrdinov i prostredie zachytáva básnik v sýtych farbách, city i konanie postáv sú intenzívne a zrážajú sa v prudkých konfliktoch.

Zložitosť príbehu a vyššia umelecká úroveň eposu vedie k názoru, že autor tejto skladby zo 7. storočia pred n. l. nie je totožný s tvorcom Iliady.

 

Použitá literatúra:

HOVORKOVÁ, V.: Svetová literatúra na dlani. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2001. 319 s. ISBN 80-07-00381-7

Audionahrávku obsahu diela Homér - Odysea si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/385b9af6f9d1f1478971524cd89e2827