Alexander Sergejevič Puškin - Eugen Onegin

 

Román vo veršoch v ôsmich hlavách, v ktorom sa prelínajú romantické a realistické prvky. Znudený a ľahkomyseľný petrohradský elegán Eugen Onegin odchádza na vidiek za umierajúcim strýkom, po ktorom má dediť. Po strýcovej smrti sa usadí na dedine, zoznamuje sa s naivným romantickým rojkom Lenským a s dcérami statkárky Larinovej, ľahkomyseľnou Oľgou, snúbenicou Lenského, a vážnou Tatianou. Tatiana vidí v Oneginovi muža svojich snov a píše mu vyznanie lásky. Onegin jej úprimný cit odmieta, z rozmaru dvorí Oľge, vzbudí žiarlivosť Lenského a v súboji ho zabije.

Po niekoľkých rokoch strávených bezcieľnym cestovaním po Rusku sa Onegin, ktorý vekom zvážnel a zmúdrel, na plese stretáva s Tatianou, ktorá sa vydala za knieža Gremina. Je oslnený jej zrelou krásou a vyznáva jej svoje city. Ona však jeho lásku odmieta, hoci ho nikdy, ako sa priznáva neprestala mať rada.

V jednoduchom príbehu "nesplnených nádejí" básnik vytvoril "encyklopédiu ruského života", ako román výstižne charakterizoval Belinskij. Jedineční hrdinovia - "zbytočný človek" Onegin, mravne rýdza a citovo opravidivá Tatiana - prvá z veľkých ženských postáv, ktoré dala ruská literatúra svetu, výstižné zachytenie veľkomestského i vidieckeho prostredia, štýlová vyváženosť, jazykové bohatstvo a vycibrenosť verša tzv. oneginovskej strofy (štrnásť deväť či osemslabičných veršov rýmovaných podľa osobitnej schémy) sú rozhodujúcimi znakmi, ktoré zaraďujú román medzi vrcholné diela svetovej literatúry.

 

Použitá literatúra:

HOVORKOVÁ, V.: Svetová literatúra na dlani. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2001. 319 s. ISBN 80-07-00381-7

Audionahrávku obsahu diela A. S. Puškina - Eugen Onegin si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/9361d6b1b66fbd2c646e59bddf178c28